Mesa Boogie Switch Track ABY - switcher

Zobacz inne produkty producenta Mesa Boogie

Kod produktu 0970164

Switch-Track ™ umożliwia scenariusz ABY dla obu twoich ulubionych wzmacniaczy. Wybierz między dwoma różnymi wzmacniaczami lub identycznymi wzmacniaczami, aby uzyskać więcej kanałów i opcji dźwiękowych, lub połącz je, aby uzyskać większy, pełniejszy dźwięk lub specyficznie miksowany charakter.

WEJŚCIE jest buforowane, aby zapobiec utracie sygnału z powodu zwiększonego obciążenia, gdy oba wzmacniacze są włączone. Oba WYJŚCIA są izolowane od transformatora w celu zapewnienia spójnego tonu i zapewniają niezrównoważone lub zbalansowane sygnały dla dłuższych niż normalnie przebiegów kabli. Uziemienie wyjścia „B” jest domyślnie podnoszone, aby wyeliminować pętle uziemienia.

Przełączanie (w tym faza) może być wyzwalane na samym urządzeniu w lub sterowane zdalnie za pomocą poleceń zmiany programu Midi (lub zmiany sterowania) wysyłanych z kontrolera Midi w scenariuszach wymagających umieszczenia ABY na wzmacniaczach lub w większa konfiguracja stojaka turystycznego.

Inne cenne funkcje obejmują „zawsze włączone” gniazdo TUNER OUT o niskiej impedancji, przełącznik GROUND LIFT do izolowania wyjścia A (B jest zawsze izolowany), przełącznik inwertora PHASE (który można również sterować MIDI) dla zależności fazowej wyjścia „B” do wyjść „A”, gniazd MIDI IN i THRU DIN oraz przycisku STORE Midi Preset (Program). Dwa wbudowane przyciski przełącznika nożnego oferują A / B i A + B / MUTE.